Bantahan

Bantahan atas syubhat2 …

Syiah Kaget, Makam Umar di Samping Makam Rasulullah

ADA seorang syiah yang berkunjung ke kota Madinah dan hendak menziarahi makam Rasulullah. Ketika ia sampai di makam Rasulullah, ia memberi salam dan mendo’akan beliau.

Ada yang aneh, dia melihat orang-orang di dekatnya ikut mendoakan dua makam di dekat makam Rasulullah. Dua makam itu tidak lain adalah makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Alangkah kaget dan terkejut dia melihat hal tersebut. Musuh terbesar dalam agamanya yaitu Abu Bakar dan Umar, musuh yang selalu ia cela, maki, dan ia kafirkan selama ini justru dikuburkan berdampingan dengan makam orang yang dicintainya. Bagaimana mungkin musuh dimakamkan dekat dengan Rasulullah?

Ia pun tersadar, dan merasa dibohongi oleh para ulama syi’ah. Kemudian dia bertaubat memohon ampun pada Allah dan mengganti aqidahnya dari syi’ah menjadi ahlus sunnah. Tidaklah terlalu mengherankan, karena imam Syiah sendiri (orang yang yang mereka anggap sebagai Imam), Ali bin Musa Ar-Ridha dikuburkan dekat dengan makam khalifah Abbasiyah yang Sunni, Harun ar-Rasyid di kota Masyhad (dulu bernama Thus), Iran.

Bahkan, orang yang dianggap sebagai Imam ke-8 oleh orang Syi’ah ini yang meminta sendiri agar dimakamkan di sisi makam Harun ar-Rasyid. Makam Imam Ali bin Musa ar-Ridha melekat dengan makam Harun Ar-Rasyid di bawah kubah yang sama dalam masjid yang sama di Kota Masyhad, Iran.

Kata Syaikh Mamduh Farhan Al-Buhairi, “Tidak mungkin seorang laki-laki memberikan wasiat untuk dikuburkan di sisi jenazah seseorang, melainkan jika jenazah tersebut termasuk golongan orang-orang shalih dan bertakwa.” (Majalah Qiblati, edisi Rabiul Akhir 1433 H)

Bagaimana tanggapan Syi’ah atas kuburan Umar yang berada di sisi Rasulullah; dan Imam Ali ar-Ridha yang berada bersebelahan dengan makam Harun ar-Rasyid? [lppi makassar] islampos.com, Kamis 24 Rabiulakhir 1434 / 7 Maret 2013 17:46

(nahimunkar.com)

Logika : Kenapa dalam Islam wanita tidak boleh berjabat tangan dengan laki2?

Lelaki inggris bertanya: “Kenapa dalam Islam wanita tidak boleh berjabat tangan dengan laki2?”

Lelaki muslim menjawab: “Bisakah kamu berjabat tangan dengan ratu elizabeth?

Lelaki inggris menjawab: “oh tentu tidak bisa! cuma orang2 tertentu saja yang bisa berjabat tangan dengan ratu.”

Lelaki muslim tersenyum & berkata:” Wanita2 dari golongan kami(Kaum muslimin) adalah para ratu, & ratu tidak boleh berjabat tangan dengan pria sembarangan (yg bukan mahramnya”)

Lalu Lelaki inggris bertanya lagi, “Kenapa perempuan Islam menutupi tubuh dan rambut mereka?”

Lelaki muslim tersenyum dan menunjukkan 2 buah permen, ia membuka bungkus permen yg pertama dan membiarkan permen yg kedua tertutup bungkusnya, tiba2 dia melemparkan permen2 itu ke lantai yang sangat kotor.

Lelaki muslim bertanya: ” Jika saya meminta anda untuk mengambil satu permen,maka permen mana yg akan anda pilih?”

Lekaki inggris spontan menjawab: “Tentu saja yang masih tertutup dengan bungkusnya karena isinya tetap bersih dan tidak kotor..”

Dan Lelaki muslim berkata: ” Begitulah cara kami orang muslim memperlakukan dan melihat perempuan dari golongan kami”
(Faedah dari ceramah syaikh Muhammad Abdul Latif hafidzahullah)
via Hizbul Majid

Menepis Tuduhan Keji Terhadap Ibunda Aisyah radhiyallahu ‘anha

Pertarungan antara haq dan bathil terus berlangsung hingga hari kiamat. Kebenaran dan kebatilan memiliki penyeru dan pembela masing-masing. Penyeru kebenaran berusaha menyelamatkan umat dan membawanya ke jalan yang lurus agar mendapatkan kebahagian di dunia dan akhirat, sedangkan penyeru kebatilan berusaha menyesatkan dan merusak umat agar mereka celaka.

Tidak henti-hentinya para penyeru kebatilan menyesatkan umat dengan segala cara, termasuk kebohongan-kebohongan yang merupakan modal utama mereka dari masa ke masa. Tidak segan-segan mereka melontarkan kebohongan-kebohongan dan tuduhan-tuduhan dusta kepada manusia-manusia terbaik dari umat ini, bahkan kepada para ibunda kaum mukminin para pendamping Sayyidil Mursalin di dunia dan di akhirat, termasuk Aisyah ash-Shiddiqoh binti ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anha wanita yang paling banyak menukil Sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada umat ini.

Tuduhan-tuduhan dusta keapda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anha senantiasa mereka sebarkan sejak para pendahulu mereka dari kaum munafikin hingga para penerus mereka pada hari ini dari musuh-musuh sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Di antara penyambung lidah kotor mereka adalah seseorang yang bernama Yasir bin Abdullah al-Habib yang mendaur ulang kebohongan, cercaan dan cacian terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anha didalam sebuah ceramahnya yang dikemas di dalam perayaan kematian Aisyah bulan Ramadhan yang lalu (tahun 1431 H/2010 M) di London.

Mengingat bahwa kebohongan, cercaan, dan cacian orang ini telah tersebar di berbagai media massa, maka kami memandang penting untuk memberikan bantahan kepadanya sebagai pembelaan terhadap Ummul Mukminin dan nasihat kepada kaum muslimin dengan mengacu kepada manhaj yang shahih, manhaj Ahlul Haq Ahlus Sunnah wal Jama’ah, dengan banyak mengambil faedah dari risalah seorang ulama ahlul bait yang shalih, asy-Syaikh Abdul Qadir bin Muhammad al-Junaid al-Husaini hafidhahullah yang berjudul Daf’u Adziyyatil Mujrimil Atsim Yasir al-Habbib ‘An ‘Irdhin Nabiyyil Karim wa Ali Baitihi.

AHLUS SUNNAH MENCINTAI KELUARGA NABI SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM

Di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah mencintai ahlul bait (keluarga Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam) sesuai dengan wasiat Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

“Aku mengingatkan kalian pada ahli baitku, aku mengingatkan kalian pada ahli baitku, aku mengingatkan kalian pada ahli baitku.” [1]

Sedangkan yang termasuk keluarga beliau adalah istri-istrinya sebagai ibu kaum mukminin, rodhiyallohu ‘anhunna wa ardhahunna (semoga Allah meridhai mereka). Dan sungguh Allah Ta’ala telah berfirman tentang mereka setelah berbicara kepada mereka dengan firman-Nya :

Hai istri-istri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. (QS. al-Ahzab [33] : 32)

Kemudian Allah mengarahkan nasihat-nasihat kepada mereka dan menjanjikan mereka dengan pahala yang besar. Allah Ta’ala berfirman :

Sesunggunhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan menyucikan kamu sesuci-sucinya. (QS. al-Ahzab [33] : 33)

AISYAH ISTRI NABI SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM DAN IBU ORANG-ORANG YANG BERIMAN

Beliau adalah Ummul Mukminin Aisyah binti al-Imam ash-Shiddiq al-Akbar Khalifah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam Abu Bakr ash-Shiddiq Abdullah bin Abu Quhafah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka’b bin Sa’d bin Taim bin Murroh bin Ka’b bin Luayy al-Qurosyiyyah at-Taimiyyah. Ibunya adalah Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdu Syams bin Atab al-Kinaniyyah.

Beliau dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebelum hijrah, sesudah wafatnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ‘anha dua tahun sebelum hijrah, dikumpuli oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sepulang beliau dari Perang Badar ketika di berusia 9 tahun. Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata, “Rasulullah menikahiku sepeninggal Khadijah waktu itu aku berusia 6 tahun, dan masuk kepadaku ketika aku berusia 9 tahun.” Urwah berkata, “Aisyah berada di sisi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam selama 9 tahun.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah menikahi wanita dalam keadaan masih gadis selain dia, dan tidak pernah mencintai seorang wanita lebih dari cintanya kepada Aisyah radhiyallahu ‘anha. dia adalah istri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di dunia dan di akhirat.

Suatu saat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu ‘anha “Aku bermimpi didatangi malaikat yang membawaku dalam kain sutra dan dikatakan kepadaku, ‘Inilah istrimu.’ Maka aku buka wajahnya ternyata engkau yang ada di dalam kain tersebut.” Maka aku berkata, “Jika ini datang dari Allah maka Allah akan melangsungkannya.”

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat mencintai Aisyah radhiyallahu ‘anha dan sangat menampakkan kecintaannya tersebut, ketika beliau ditanya oleh Amr bin Ash radhiyallahu ‘anhu tentang manusia yang paling dicintainya maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Aisyah.” Ini adalah berita yang shahih walaupun tidak disukai oleh orang-orang Rafidhah. Kecintaan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Aisyah radhiyallahu ‘anha adalah perkara yang masyhur di kalangan sahabat, sehingga jiak ada seorang dari mereka hendak memberikan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berusaha memilih hari giliran Aisyah radhiyallahu ‘anha untuk mengharap keridhaan beliau.[2]

HADITSUL IFKI, ANTARA ORANG-ORANG MUNAFIK DAN SYI’AH

Telah terjadi haditsul ifki (berita bohong) atas Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa ini terjadi pada waktu Perang Muroisi’ pada tahun 5 H dan umurnya waktu itu 12 tahun. Ada yang mengatakan pad waktu Perang Bani Mushtholiq yaitu setelah turunnya ayat hijab.

Pada saat itu, orang-orang munafik yang dimotori oelh Abdulloh bin Ubay menyebarkan tuduhan keji kepada Aisyah radhiyallahu ‘anha yaitu bahwa dia telah berbuat serong dengan Shofwan bin Mu’aththol seorang sahabat yang mengantar Aisyah radhiyallahu ‘anha ketika tertinggal di dalam perjalanan pulang safar bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat radhiyallahu ‘anhuma. Maka beredarlah desas-desus tersebut di Madinah tanpa disadari oleh Aisyah radhiyallahu ‘anha yang sepulangnya dari perjalanan jatuh sakit selama sebulan. Hingga akhirnya Aisyah radhiyallahu ‘anha diberi tahu oleh Ummu Misthoh sehingga semakin menambah sakitnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu ‘anha meminta izin Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya sementara waktu.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri merasa berat dengan fitnah tersebut, karena wahyu yang menjelaskan masalah itu belum juga turun maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam meminta pendapat Usamah, Ali dan Bariroh, secara umum mereka menyatakan bersihnya Aisyah radhiyallahu ‘anha dari tuduhan keji tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam meminta pendapat para sahabat tentang hal itu, tetapi karena begitu gencarnya desas-desus tersebut terpisahlah kaum muslimin menjadi dua kelompok, ada yang membenarkan berita tersebut dan ada yang mendustakannya. Adapun Aisyah radhiyallahu ‘anha maka dia tidak henti-hentinya menangis.

Dalam suasana yang galau tersebut turunlah wahyu dari Allah Ta’ala yang menyatakan kesucian Aisyah

dari tuduhan yang keji tersebut dengan firman-Nya dalam sepuluh ayat dari Surat an-Nur(24) :

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya adzab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka balik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata, “Ini adalah suatu berita bohong yang nyata.” … (QS. an-Nur [24] : 11-20)

Demikianlah pada zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kaum munafikin telah berupaya untuk mendiskreditkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anha dan membuat tuduhan keji kepadanya yang dibantah langsung oleh Allah Ta’ala di dalam ayat yang dibaca sampai hari kiamat. Ternyata, kemudian datang para pengekor kaum munafikin dari orang-orang Syi’ah Rafidhah yang melampaui batas hingga membuat tuduhan-tuduhan keji terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anha

Berkata Ja’far Murtadho-seorang tokoh Syi’ah Rafidhah-di dalam bukunya Hadist al-Ifk (hlm. 17):

“Sesungguhnya kami meyakini, sebagaimana (keyakinan) para ulama-ulama besar kami pakar pemikiran dan penelitian, bahwa istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berpeluang untuk kafir sebagaimana istri Nuh dan Istri Luth.”

Dan yang dimaksud istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam di sini adalah Aisyah radhiyallahu ‘anha

Berkata Muhammad al-‘Ayasyi – seorang tokoh Syi’ah Rafidhah-dalam Tafsir-nya (32/286) Surat Ali Imran, dari Abdush Shomad bin Basyar dari Abu Abdillah ia berkata :

“Tahukah kalian, Nabi itu meninggal atau dibunuh ? Sesungguhnya Allah berfirman :

“Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad). (QS. Ali Imran [3] : 144)

Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah diracuni sebelum wafatnya, dan mereka berdualah yang meracuninya (yakni Aisyah dan Hafshah)! Sesungguhnya dua perempuan tersebut dan bapak mereka adalah sejahat-jahat ciptaan Allah !

Wala haula wala quwwata illa billah !

YASIR HABIB PENYAMBUNG LIDAH PARA PENDUSTA

Tuduhan-tuduhan keji orang-orang Syi’ah Rafidhah terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anha ternyata masih terus berulang. Baru-baru ini datang seorang tokoh mereka bernama Yasir bin Abdullah al-Habib yang mendaur ulang kebohongan, cercaan, dan cacian terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anha di dalam sebuah ceramah-nya yang dikemas di dalam perayaan kematian Aisyah bulan Ramadhan yang lalu (tahun 1431 H /2010 M) di London.

Sang pendusta ini melontarkan tuduhan-tuduhan kejinya dalam satu pengajian yang berdurasi sekitar setengah jam. Bahkan di akhir pengajian ia mengajak para hadirin tatkala pulang ke rumah masing-masing untuk shalat dua raka’at sebagai tanda syukur kepada Allah atas wafatnya Aisyah radhiyallahu ‘anha dan menjadikan shalat dua raka’at tersebut sebagai wasilah (perantara, Red) untuk berdo’a kepada Allah maka niscaya hajat mereka akan dikabulkan oleh Allah.[3]

MENJAWAB KEBOHONGAN DAN CERCAAN YASIR HABIB SANG PENDUSTA

Sebetulnya pernyataan dari Allah Ta’ala di dalam Surat an-Nur (24) di atas yang menyatakan kesucian Aisyah dri haditsul ifki (berita bohong) yang dihembuskan oleh kaum munafikin sudah mencukupi bagi seorang mukmin. Akan tetapi, untuk lebih memperkuat keimanan kita di dalam masalah ini, kami akan menjawab satu persatu dari tuduhan-tuduhan keji terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anha yang didaur ulang oleh Yasir Habib sang pendusta. Di antara tuduhan-tuduhan dusta tersebut adalah :

1. Mengklaim bahwa Aisyah radhiyallahu ‘anha di neraka

Yasir Habib berkata :

“Engkau mengetahui bahwa Aisyah adalah mulhidah (atheis), zhalim lagi kafir, telah menyerupai perkataan orang-orang kafir dan ini adalah hal yang menakutkan, ini membuktikan bahwa Aisyah sama sekali tidak meyakini kenabian sang penutup para nabi (Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam).”

Di juga berkata :

“Kalau begitu, Aisyah hari ini di neraka makan bangkai. Demikianlah terbukti bahwa Aisyah di neraka, tidak makan bangkai saja, saya bisa mengatakan begitu, bahwa hari ini Aisyah di neraka tergantung dari kakinya di neraka sekarang. Aisyah, tidak makan bangkai saja, tetapi memakan daging tubuhnya, makan daging tubuhnya sekarang.”

Jawaban :

Allah Ta’ala telah membantah tuduhan keji ini di dalam Kitab-Nya dengan menyatakan keimanan Aisyah

dan juga yang lainnya dari istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam Allah Ta’ala berfirman :

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. (QS. al-Ahzab [33] : 6).

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin rahimahullah berkata, “Maka istri-istri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah ibu-ibu orang-orang yang beriman dan ini adalah dengan ijma’. Barang siapa yang mengatakan, ‘Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu ‘anha bukan ibuku,’ maka dia tidak termasuk orang-orang yang beriman, karena Allah Ta’ala berfirman, ‘Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka.’ Barang siapa yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu ‘anha bukan ibu orang-orang yang beriman maka dia bukanlah orang-orang yang beriman, dan tidak beriman kepada al-Qur’an dan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dan sungguh mengherankan, mereka mencela Aisyah radhiyallahu ‘anha mencacinya, dan membencinya, dalam keadaan dia adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau tidak mencitai seorang pun dari istri-istrinya sebagaimana kecintaannya kepada Aisyah radhiyallahu ‘anha sebagaimana telah shahih dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di dalam shohih Bukhori bahwa ditanyakan kepadanya, ‘Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai ? ‘Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, ‘Aisyah.’ Mereka berkata, ‘Dari kalangan laki-laki ?’ Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, ‘Bapaknya.’ Orang-orang ini membenci Aisyah dan mencacinya dan melaknatnya dalam keadaan dia adalah istri yang terdekat dengan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Maka bagaimana dikatakan bahwa mereka ini mencintai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan bagaimana dikatakan mereka ini mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, tetapi yang benar adalah klaim-klaim yang dusta, tidak memiliki dasar keshahihan. Yang wajib atas kita adalah menghormati ahlul bait Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari kerabat-kerabatnya yang beriman, dan dari istri-istrinya, Ummahatul Mukminin, semuanya adalah ahlul bait beliau, dan mereka memiliki hak.” [4]

2. Pelanggaran terhadap kehormatan Ummul Mukminin Aisyah

Yasir Habib berkata :

“Apakah aku akan menyebutkan kegilaannya dan kefasikannya yang menodai sejarah. Apakah aku akan menyebutkan bagaimana dia berkeluyuran di jalan-jalan.”

Dia juga berkata :

“Atas kewajiban kami mencaci Aisyah dan Hafshoh, kedua wanita pengkhianat ini.”

Dia juga berkata :

“Dia keluar bertabarruj (menampilkan diri), dan telah saya kutip dalam ceramah sebelumnya bahwa ketika dia pergi ke haji adalah bertabarruj (nakal menampilkan diri).”

Jawaban :

Ucapan-ucapan pendusta ini telah dijelaskan kedustaannya oleh Alloh di dalam Surat an-Nur (24) : 11-26 yang menyatakan kesucian Aisyah radhiyallahu ‘anha dari tuduhan yang keji tersebut. Demikian juga, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah membersihkan Aisyah radhiyallahu ‘anha dari tuduhan-tuduhan kotor ini dengan sabdanya : “Wahai Aisyah, adapun Allah Ta’ala, maka sungguh Dia telah membersihkanmu (dari tuduhan-tuduhan dusta).” [5]

Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu berkata kepada Aisyah “Sungguh engkau adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan tidaklah beliau mencintai kecuali yang baik, dan Allah Ta’ala menurunkan kesucianmu dari atas tujuh langit-Nya, maka tidak ada masjid di bumi kecuali ia dibaca sepanjang siang dan malam … maka demi Allah sesungguhnya engkau adalah penuh berkah.” [6]

Al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, “Ia adalah penjelasan kesucian yang qoth’i (pasti) dengan nash al-Qur’an al-‘Aziz. Jika ada seseorang yang ragu-ragu tentangnya-wal ‘iyadzu billah – maka dia kafir murtad dengan ijma’ kaum muslimin.”[7]

3. Menuduh Aisyah radhiyallahu ‘anha membunuh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam

Yasir Habib berkata :

“Sulit bagi kita dan bagi setiap orang untuk menghitung-hitung kejahatan-kejahatan wanita yang kotor ini, apa yang harus saya katakan, dan apa yang akan saya sebutkan, apakah saya akan menyebut racunnya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bagaimana dia membunuh beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam.”

Jawaban :

Tuduhan kotor yang paling keji ini menunjukkan begitu dustanya si pendusta yang jahat ini dan begitu lancangnya atas Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anha padahal Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memilih untuk dirawat di rumah Aisyah di saat beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam sakit dan kemudian wafat di pangkuan Aisyah. Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam shohih-nya (4450) dari Urwah bin Zubair dari Aisyah Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bertanya pada saat sakit yang menghantarkan beliau wafat, “Esok hari aku di rumah siapa ?” Beliau memaksudkan hari giliran Aisyah . istri-istri beliau mengizinkan di mana beliau menghendaki, lalu beliau memilih berada di rumah Aisyah hingga wafat di sisinya. Aisyah berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat di rumahku, dan disaat giliranku, dan kepalanya berada di antara bawah daguku dan atas daguku dan Allah membuat air liurku bercampur dengan air liur Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada saat beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat.”

Aisyah berkata, “Aku diberi sembilan perkara yang tidak pernah diberikan kepada wanita siapapun setelah Maryam binti Imran. Jibril ‘alaihis salam turun dengan membawa gambarku di telapak tangannya hingga dia memerintahkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam agar menikahiku, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahiku ketika aku masih gadis dan tidak pernah menikahi gadis selainku, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam meninggal dalam keadaan kepalanya dipangkuanku, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam aku kuburkan di rumahku, dan sungguh para malaikat mengelilingi rumahku, sungguh wahyu turun kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika aku dan beliau dalam satu selimut, sungguh aku adalah putri khalifahnya dan sahabat karibnya, turun berita pembersihanku dari langit, telah diciptakan aku dengan baik di sisi seorang yang baik, dan aku telah dijanjikan ampunan dan rizqi yang mulia”[8]

Rosululloh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

“Keutamaan Aisyah atas seluruh wanita seperti keutamaan tsarid[9] atas semua makanan.” (Muttafaq ‘alaih)

http://abangdani.wordpress.com/2011/02/07/menepis-tuduhan-keji-terhadap-ibunda-aisyah-radhiyallahu-%E2%80%98anha/

← Download MP3 Ceramah Islam: Renungan Ayat Alquran Surat Al-Baqarah [Ust. Fariq Gasim Anuz] Ibnu Taimiyah Memaknakan Istiwa Dengan Duduk ? → Mengkritisi Keabsahan Hadits-hadits Kitab Ihya’ Ulumiddin

بسم الله الرحمن الرحيم
kitab ihya ulumuddin

Kiranya tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa kitab Ihya’ Ulumiddin adalah termasuk kitab berbahasa Arab yang paling populer di kalangan kaum muslimin di Indonesia, bahkan di seluruh dunia.

Kitab ini dianggap sebagai rujukan utama, sehingga seorang yang telah menamatkan pelajaran kitab ini dianggap telah mencapai kedudukan yang tinggi dalam pemahaman agama Islam.

Padahal, kiranya juga tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa kitab ini termasuk kitab yang paling keras diperingatkan oleh para ulama untuk dijauhi, bahkan di antara mereka ada yang merekomendasikan agar kitab ini dimusnahkan! (Lihat kitab Siyaru A’laamin Nubala’, 19/327 dan 19/495-496).

Betapa tidak, kitab ini berisi banyak penyimpangan dan kesesatan besar, sehingga orang yang membacanya apalagi mendalaminya tidak akan aman dari kemungkinan terpengaruh dengan kesesatan tersebut, terlebih lagi kesesatan-kesesatan tersebut dibungkus dengan label agama.

Di antara kesesatan besar yang dikandung buku ini adalah pembenaran ideologi (keyakinan) wihdatul wujud (bersatunya wujud Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan wujud makhluk), yaitu keyakinan bahwa semua yang ada pada hakikatnya adalah satu dan segala sesuatu yang kita lihat di alam semesta ini tidak lain merupakan perwujudan/ penampakan Zat Ilahi (Allah Subhanahu wa Ta’ala) – Mahasuci Allah Subhanahu wa Ta’ala dari segala keyakinan rusak ini –.

Keyakinan sangat menyimpang bahkan kafir ini dibenarkan secara terang-terangan oleh penulis kitab ini di beberapa tempat dalam kitab ini, misalnya pada jilid ke-4 halaman 86 dan halaman 245-246 (cet. Darul Ma’rifah, Beirut).

Cukuplah pernyataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berikut ini menggambarkan besarnya penyimpangan dan kesesatan yang terdapat dalam kitab ini, “Kitab ini berisi pembahasan-pembahasan yang tercela, (yaitu) pembahasan yang rusak (menyimpang dari Islam) dari para ahli filsafat yang berkaitan dengan tauhid (pengesaaan Allah Subhanahu wa Ta’ala), kenabian dan hari kebangkitan. Maka, ketika penulisnya menyebutkan pemahaman orang-orang ahli Tasawwuf (yang sesat) keadaannya seperti seorang yang mengundang seorang musuh bagi kaum muslimin tetapi (disamarkan dengan) memakaikan padanya pakaian kaum muslimin (untuk merusak agama mereka secara terselubung). Sungguh para imam (ulama besar) Islam telah mengingkari (kesesatan dan penyimpangan) yang ditulis oleh Abu Hamid al-Gazali dalam kitab-kitabnya” (Kitab Majmu’ul Fataawa, 10/551-552).

Oleh karena itu, Imam Adz-Dzahabi menukil ucapan Imam Muhammad bin al-Walid Ath-Thurthuusyi yang mengatakan bahwa kitab Ihya’ Ulumiddin (artinya: menghidupkan ilmu-ilmu agama) lebih tepat jika dinamakan Imaatatu ‘uluumid diin (mematikan/merusak ilmu-ilmu agama).

Di samping itu, kitab ini juga memuat banyak hadits lemah bahkan palsu, yang tentu saja tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahkan banyak di antaranya yang sangat bertentangan dengan prinsip dasar agama Islam.

Hal ini tidaklah mengherankan, karena sang penulis adalah seorang yang kurang pengetahuannya terhadap hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, khususnya dalam membedakan hadits yang shahih dan hadits yang lemah, sebagaimana pernyataan sang penulis sendiri, “Aku memiliki barang dagangan (pengetahuan) yang sedikit tentang hadits (Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam)” (Dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidaayah wan Nihaayah, 12/174).

Dalam tulisan ini saya tidak akan membahas semua kesesatan tersebut, tetapi saya akan membahas dan menilai keabsahan hadits-hadits yang dimuat dalam kitab ini, berdasarkan keterangan para ulama ahlus sunnah yang terlebih dahulu meneliti dan mengkritisi kitab ini.

Kritikan para ulama Ahlus Sunnah terhadap hadits-hadits dalam kitab ini

1- Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi berkata (dalam kitab beliau Minhaajul Qaashidiin, sebagaimana yang dinukil dalam Majalah Al-Bayaan, edisi 48 hal. 81), “Ketahuilah, bahwa kitab Ihya’ Ulumiddin di dalamnya terdapat banyak kerusakan (penyimpangan) yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Penyimpangannya yang paling ringan (dibandingkan penyimpangan-penyimpangan besar lainnya) adalah hadits-hadits palsu dan batil (yang termaktub di dalamnya), juga hadits-hadits mauquf (ucapan shahabat atau tabi’in) yang dijadikan sebagai hadits marfu’ (ucapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam). Semua itu dinukil oleh penulisnya dari referensinya, meskipun bukan dia yang memalsukannya. Dan (sama sekali) tidak dibenarkan mendekatkan diri (kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala) dengan hadits yang palsu, serta tidak boleh tertipu dengan ucapan yang didustakan (atas nama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam).”

2- Imam Abu Bakr Muhammad bin Al-Walid Ath-Thurthuusyi berkata, “…Kemudian al-Ghazali memenuhi kitab ini dengan kedustaan atas (nama) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahkan aku tidak mengetahui sebuah kitab di atas permukaan hamparan bumi ini yang lebih banyak (berisi) kedustaan atas (nama) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melebihi kitab ini.” (Dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyaru A’laamin Nubala’, 19/495).

3- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Dalam kitab ini terdapat hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang lemah bahkan banyak hadits yang palsu. Juga terdapat banyak kebatilan dan kebohongan orang-orang ahli Tasawwuf.” (Kitab Majmu’ul Fataawa, 10/552).

4- Imam Adz-Dzahabi berkata, “Adapun kitab Ihya’ Ulumiddin, maka di dalamnya terdapat sejumlah (besar) hadits-hadits yang batil (palsu).” (Kitab Siyaru A’laamin Nubala’, 19/339).

5- Imam Ibnu Katsir berkata, “…Akan tetapi di dalam kitab ini banyak terdapat hadits-hadits yang asing, mungkar dan palsu.” (Kitab Al-Bidaayah wan Nihaayah, 12/174).

6- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata, “Betapa banyak kitab Ihya’ Ulumiddin memuat hadits-hadits (palsu) yang oleh penulisnya dipastikan penisbatannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, padahal Imam Al-Iraqi dan para ulama lainnya menegaskan bahwa hadits-hadits tersebut tidak ada asalnya (hadist palsu).” (Kitab Silsilatul Ahaadiitsidh Sha’iifah wal Maudhuu’ah, 1/60).

7- Bahkan, Imam As-Subki mengumpulkan hadits-hadits dalam kitab Ihya’ Ulumiddin yang tidak ada asalnya (palsu), dan setelah dihitung semuanya berjumlah 923 hadits (lihat kitab Thabaqaatusy Syaafi’iyyatil Kubra, 6/287).

Beberapa contoh hadits palsu dan lemah yang dimuat dalam kitab ini

1. Hadits, “Percakapan dalam masjid akan memakan/ menghapus (pahala) kebaikan seperti binatang ternak yang memakan rumput.” (Kitab Ihya’ ‘Ulumiddin, 1/152, cet. Darul Ma’rifah, Beirut).

Hadits ini dihukumi oleh Imam Al-‘Iraqi, As-Subki dan Syaikh al-Albani sebagai hadits palsu yang tidak ada asalnya dalam kitab-kitab hadits (lihat kitab Silsilatul Ahaadiitsidh Dha’iifah wal Maudhuu’ah, 1/60).

2. Hadits, “Taufik yang sedikit lebih baik dari ilmu yang banyak.” (Kitab Ihya’ ‘Ulumiddin, 1/31).

Hadits ini juga dihukumi oleh para ulama di atas sebagai sebagai hadits palsu yang tidak ada asalnya (lihat kitab Thabaqaatusy Syaafi’iyyatil Kubra, 6/287 dan Difaa’un ‘anil Hadiitsin Nabawi, halaman 46).

3. Hadits, “Agama Islam dibangun di atas kebersihan.” (Kitab Ihya’ ‘Ulumiddin, 1/49).

Hadits ini adalah hadits yang palsu, karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama ‘Umar bin Shubh al-Khurasani, Ibnu Hajar berkata tentangnya (dalam kitab Taqriibut Tahdziib, halaman 414), “Dia adalah perawi yang matruk (ditinggalkan riwayatnya karena sangat lemah), bahkan (Imam Ishak) bin Rahuyah mendustakannya.” (Lihat kitab Silsilatul Ahaadiitsidh Dha’iifah wal Maudhuu’ah, no. 3264).

4. Hadits, “Sesungguhnya orang yang berilmu akan disiksa (dalam neraka) dengan siksaan yang akan membuat sempit (susah) penduduk nereka.” (Kitab Ihya’ ‘Ulumiddin, 1/60).

Hadits ini dihukumi oleh Imam As-Subki sebagai hadits yang tidak ada asalnya (lihat kitab Thabaqaatusy Syaafi’iyyatil Kubra, 6/287).

5. Hadits, “Seburuk-buruk ulama adalah yang selalu mendatangi para penguasa/ pemerintah dan sebaik-sebaik penguasa adalah yang selalu mendatangi para ulama.” (Kitab Ihya’ ‘Ulumiddin, 1/68).

Hadits ini juga dihukumi oleh Imam As-Subki sebagai hadits yang tidak ada asalnya (lihat kitab Thabaqaatusy Syaafi’iyyatil Kubra, 6/288).

6. Hadits, “Barangsiapa yang berkata, ‘Aku adalah seorang mukmin’, maka dia kafir, dan barangsiapa yang berkata, ‘Aku adalah orang yang berilmu’, maka dia adalah orang yang jahil (bodoh).” (Kitab Ihya’ ‘Ulumiddin, 1/125).

Hadits ini juga dihukumi oleh Imam As-Subki sebagai hadits yang tidak ada asalnya (lihat kitab Thabaqaatusy Syaafi’iyyatil Kubra, 6/289) dan dinyatakan lemah oleh Imam As-Sakhawi (lihat kitab Al-Maqaashidul Hasanah, halaman 663).

7. Hadits, “Seorang hamba tidak akan mendapatkan (keutamaan) dari shalatnya, kecuali apa yang dipahaminya dari shalatnya.” (Kitab Ihya’ ‘Ulumiddin, 1/159).

Hadits ini juga dihukumi oleh Imam As-Subki sebagai hadits yang tidak ada asalnya (lihat kitab Thabaqaatusy Syaafi’iyyatil Kubra, 6/289).

8. Hadits, “Sesuatu yang pertama kali Allah ciptakan adalah akal…” (Kitab Ihya’ ‘Ulumiddin, 1/83 dan 3/4).

Hadits ini dihukumi oleh Imam Adz-Dzahabi dan Syaikh al-Albani sebagai hadits yang batil dan palsu (lihat kitab Lisaanul Miizaan, 4/314 dan Takhriiju Ahaadiitsil Misykaah, no. 5064).

9. Hadits, “Barangsiapa yang mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya.” (Kitab IIhya’ ‘Ulumiddin, 1/71, 3/13 dan 3/23).

Hadits ini dihukumi oleh Syaikh Al-Albani sebagai hadits yang palsu (kitab Silsilatul Ahaadiitsidh Dha’iifah wal Maudhuu’ah, no. 422).

10. Hadits, “Wahai manusia, pahamilah (dengan akal) dari Rabb-mu dan saling berwasiatlah dengan akal.” (Kitab Ihya’ ‘Ulumiddin, 1/202).

Hadits ini adalah hadits palsu, diriwayatkan oleh Dawud bin al-Muhabbar dalam kitab Al-Aql, yang dikatatakan oleh Ibnu Hajar, “Dia adalah perawi yang matruk (ditinggalkan riwayatnya karena sangat lemah) dan kitab Al-Aql yang ditulisnya mayoritas berisi hadits-hadits yang palsu.” (Dalam kitab Taqriibut Tahdziib, halaman 200).

11. Hadits tentang shalat ar-Ragaaib di bulan Rajab (Kitab Ihya’ ‘Ulumiddin, 1/83).

Hadits ini dihukumi sebagai hadits palsu oleh Imam Al-‘Iraqi (lihat takhrij beliau di catatan kaki kitab tersebut, 2/366, cet. Dar Asy-Syi’ab, Kairo).

Penutup

Dengan uraian ringkas tentang kitab Ihya’ ‘Ulumiddin di atas, jelaslah bagi kita kandungan buruk dan penyimpangan yang terdapat di dalamnya. Maka, seorang muslim yang menginginkan kebaikan dan keselamatan dalam agama dan imannya, hendaknya menjauhkan diri dari membaca buku-buku yang mengajarkan kesesatan seperti ini.

Alhamdulillah, kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah yang bersih dan selamat dari penyimpangan sangat banyak dan mencukupi untuk diambil manfaatnya.

Apakah kita tidak khawatir akan ditimpa kerusakan dalam pemahaman agama kita dengan membaca kitab seperti ini, padahal kerusakan dan kerancuan dalam memahami agama ini merupakan malapetaka terbesar yang akan berakibat kebinasaan dunia dan akhirat?

Bukankah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dari kerusakan agama dan iman ini, sebagaimana dalam doa beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam,
ولا تَجْعَلْ مُصيبَتَنَا في دِيْنِنا

“(Ya Allah) janganlah Engkau jadikan malapetaka (kerusakan) yang menimpa kami dalam agama (keyakinan) kami.” (HR. At-Tirmidzi, no. 3502, dinyatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi dan Syaikh Al-Albani).

Ketahuilah, bahwa ilmu yang bermanfaat untuk memperbaiki keimanan dan meyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala hanyalah ilmu yang bersumber dari Alquran dan hadits-hadits shahih dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang dipahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka.

Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, “Ilmu yang bermanfaat dari semua ilmu adalah mempelajari dengan seksama dalil-dalil dari Alquran dan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, serta (berusaha) memahami kandungan maknanya, dengan mendasari pemahaman tersebut dari penjelasan para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, para Tabi’in (orang-orang yang mengikuti petunjuk para sahabat), dan orang-orang yang mengikuti (petunjuk) mereka dalam memahami kandungan Alquran dan hadits. (Begitu pula) dalam (memahami penjelasan) mereka dalam masalah halal dan haram, pengertian zuhud, amalan hati (penyucian jiwa), pengenalan (tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala) dan pembahasan-pembahasan ilmu lainnya, dengan terlebih dahulu berusaha untuk memisahkan dan memilih (riwayat-riwayat) yang shahih (benar) dan (meninggalkan riwayat-riwayat) yang tidak benar, kemudian berupaya untuk memahami dan menghayati kandungan maknanya. Semua ini sangat cukup (untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat) bagi orang yang berakal dan merupakan kesibukkan (yang bermanfaat) bagi orang yang memberi perhatian dan berkeinginan besar (untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat).” (Kitab Fadhlu ‘Ilmis Salaf ‘ala ‘Ilmil Khalaf, halaman 6).

Sebagai penutup, renungkanlah nasihat emas dari Imam Adz-Dzahabi ketika beliau mengkritik kitab Ihya’ ‘Ulumiddin dan kitab-kitab lain semisalnya yang memuat kesesatan dan penyimpangan, karena tidak mencukupkan diri dengan petunjuk Alquran dan hadits-hadits shahih dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan pemahaman yang benar.

Imam Adz-Dzahabi berkata, “Kitab Ihya’ ‘Ulumiddin di dalamnya terdapat sejumlah (besar) hadits-hadits yang batil (palsu) dan banyak kebaikannya kalau saja kitab itu tidak memuat adab, ritual dan kezuhudan (model) orang-orang (yang mengaku) ahli hikmah dan ahli Tasawwuf yang menyimpang, kita memohon kepada Allah (dianugerahkan) ilmu yang bermanfaat. Tahukah kamu apakah ilmu yang bermanfaat itu? Yaitu ilmu bersumber dari Alquran dan dijabarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam ucapan dan perbuatan (beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam), serta tidak ada larangan dari beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam tentangnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Barangsiapa yang tidak menyukai sunnah/ petunjukku, maka dia bukan termasuk golonganku.” (HR. Al-Bukhari (no. 5063) dan Muslim (1401).

Maka, wajib bagimu wahai saudaraku untuk men-tadabbur-i (mempelajari dan merenungkan) Alquran, serta membaca dengan seksama (hadits-hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) dalam Ash-Shahiihain (Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim), Sunan An-Nasa’i, Riyadhus Shalihin dan Al-Azkar tulisan Imam An-Nawawi, (maka dengan itu) kamu akan beruntung dan sukses (meraih ilmu yang bermanfaat). Dan jauhilah pemikiran orang-orang Tasawwuf dan filsafat, ritual-ritual ahli riyadhah (ibadah-ibadah khusus ahli Tasawwuf), dan kelaparan (yang dipaksakan) oleh para pendeta, serta igauan tokoh-tokoh ahli khalwat (menyepi/ bersemedi yang mereka anggap sebagai ibadah). Maka, semua kebaikan adalah dengan mengikuti agama (Islam) yang hanif (lurus/ cenderung kepada tauhid) dan mudah (agama yang dibawa dan dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam). Maka, kepada Allah-lah kita memohon pertolongan, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu yang lurus.” (Kitab Siyaru A’laamin Nubala’, 19/339-340).
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

Kota Kendari, 13 Rabi’ul akhir 1432 H
Penulis: Ustadz Abdullah bin Taslim al-Buthoni, M.A.
(Pengasuh website http://www.manisnyaiman.com)
(Lulusan S2 Jurusan Hadits, Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia)
Artikel http://www.Salafiyunpad.wordpress.com dipublikasi kembali oleh http://abangdani.wordpress.com